Glawen. Et ass alles ëm Glawen. Dir wësst net wéi et wäert geschéien. Awer Dir wësst et wäert. - Onbekannt

Glawen. Et ass alles ëm Glawen. Dir wësst net wéi et wäert geschéien. Awer Dir wësst et wäert. - Onbekannt

Eidel

Glawen. Et ass alles ëm Glawen. Dir wësst net wéi et wäert geschéien. Awer Dir wësst et wäert.
- Onbekannt

Dir Mee och