Maach net eppes. Wann d'Zäit richteg ass, wäert et geschéien. - Anonym

Maach net eppes. Wann d'Zäit richteg ass, wäert et geschéien. - Anonym

Eidel

Maach net eppes. Wann d'Zäit richteg ass, wäert et geschéien.
- Anonym

Dir Mee och